Sõnumitoojas 2. septembril

539
 • Kui­das on koo­lid uueks õp­peaas­taks val­mis;
 • Õnnitleme 1. klassi õpilasi;
 • Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus al­gab järg­mi­sel nä­da­lal;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­nem lah­kub ame­tist;
 • Kuusalu koolivormist;
 • Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu te­hak­se kaks kor­da;
 • Taavi Tšernjavski spordihuvi tärkas vanaisa õhutusel;
 • Mia Maria Lipsmäe sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pil tei­se ko­ha;
 • Kol­ga muu­seu­mis ava­ti pois­te män­guas­ja­de näi­tus;
 • Keh­ra ko­man­do on Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pa­rim;
 • Anija-lavastuse lisaetendused;
 • Kodu endised töötajad kohtusid Kehra näituse lõpetamisel;
 • Raa­si­ku val­las oli viies su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus;
 • Raa­si­ku val­la õpe­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni­päev;
 • Raa­si­ku val­la in­fo­sek­re­tä­riks 50 soo­vi­jat;
 • Isa ja poeg Pehkad õpetasid Aruküla lastele korvpallioskusi;
 • Raasiku valda lapsehoid?
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 9. septembril.
Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus al­gab järg­mi­sel nä­da­lal
Järgmine artikkelRaa­si­ku ku­na­gi­ne haig­la re­konst­ruee­ri­tak­se sot­siaal­ma­jaks