Sõnumitoojas 22. juulil

596
 • Kii­red bus­si­lii­nid Tal­lin­nast ot­se Lok­sa­le ja Kuu­sal­lu;
 • Busside uued koondplaanid alates 1. augustist;
 • Kuu­sa­lu TET-ma­ja on val­mis;
 • Kii­re­mad te­gid punn­võr­ri­ga üle 260 rin­gi üm­ber Kuu­sa­lu koo­li;
 • Rein Kane tuli Eesti triatlonimeistriks;
 • Arenduskoja 2 projekti rahva lemmikuks;
 • Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mist ja­gub Kuu­sa­lu val­las toe­tust 7 taot­le­ja­le;
 • Ala­ve­re põ­hi­koo­li re­no­vee­ri­mi­seks ot­si­tak­se ehi­ta­jat;
 • Met­sas­port mõ­jub Keh­ra orien­tee­ru­ja­le MAR­JE VIIR­MAN­NI­LE te­raa­pia­na;
 • Aru­kü­la par­gi­tee re­mon­ti­ja va­li­tud;
 • Kau­ni Ko­du kon­kur­si tu­le­mu­sed Raa­si­ku val­las.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 29. juulil.