Sõnumitoojas 14. oktoobril

418
 • Lahe­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kond on va­li­tud maail­ma kest­li­ke siht­koh­ta­de TOP100 ni­me­kir­ja;
 • Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­sest;
 • Keh­ras­se ka­van­da­tak­se esi­me­si ri­da­ma­ju;
 • Ani­ja val­la kü­la­va­ne­mad arut­le­sid sta­tuu­di üle;
 • Aeg­vii­du saab pa­kiau­to­maa­di;
 • ARDO KAURITI loeng Aruküla koolis;
 • SW Ener­gia lan­ge­tas Aru­kü­las soo­ja­hin­da;
 • Aru­kü­la ral­li­fän­nid olid MM-eta­pi kor­ral­da­ja­te hul­gas;
 • Päris­peal jäid osad kin­nis­tud kii­re in­ter­ne­ti pro­jek­tist väl­ja;
 • Kuu­sa­lu val­la spor­dik­lu­bid saa­vad toe­tust uue kor­ra jär­gi;
 • Kuu­sa­lu val­la tee­de­le pan­nak­se ka­van­da­tud must ka­te tu­le­val su­vel;
 • Muu­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu koos­sei­sus;
 • Kiiu ket­ta­gol­fi­park kut­sus uu­si män­gu ja lii­ku­mi­se nau­ti­jaid;
 • Et­te­võt­lus­nä­dal Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku koo­lis;
 • Muin­sus­kait­se aas­tap­ree­mia­te no­mi­nen­did;
 • HOL ja­gas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se toe­tu­si;
 • Alu­ta­gu­se rah­vus­park – po­lu­ver­ni­kud, krii­vad, buu­nid ja Vask­nar­va väi­ke nun­nak­loos­ter.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 21. oktoobril.
Eelmine artikkelHOL ja­gas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se toe­tu­si
Järgmine artikkelPudi­soo ja Kol­ga­kü­la tee­vaid­lu­sed on jõud­nud õi­gus­lik­ku vas­tuol­lu