HOL ja­gas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se toe­tu­si

282
Merepäästelaev BREMEN.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se maa­kond­li­kus toe­tus­voo­rus eral­da­ta­vad sum­mad. Ju­min­da Pool­saa­re Selts saab me­re­pääst­ja­te isi­ku­kait­se­va­hen­di­te jaoks 3500 eu­rot. Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si me­re­pääst­ja­te­le an­tak­se 3267 eu­rot paa­di­veo trei­le­ri soe­ta­mi­seks. Sal­mis­tu Paa­di­mees MTÜ saab me­re­pääs­te AIS süs­tee­mi ja va­rus­tus­kas­ti­de jaoks 1777 eu­rot. Raa­si­ku val­la Rät­la Kü­la­selt­si­le an­tak­se 3316 eu­rot kü­la­ko­gu­kon­da­de esin­da­ja­te koo­li­ta­mi­seks, osa­ta adek­vaat­selt rea­gee­ri­da krii­sio­lu­kor­da­des. Kok­ku ja­ga­ti taot­lus­voo­rust 31 780 eu­rot.

Eelmine artikkelAlu­ta­gu­se rah­vus­park – po­lu­ver­ni­kud, krii­vad, buu­nid ja Vask­nar­va väi­ke nun­nak­loos­ter
Järgmine artikkelSõnumitoojas 14. oktoobril