Sõnumitoojas 1. septembril

193
 • Ala­ve­re kool alus­tab uut õp­peaas­tat re­no­vee­ri­tud ma­jas;
 • Val­la tun­nus­tus Aeg­vii­du koo­li õpi­las­te­le;
 • Keh­ra Las­te­ta­re ehi­tus­han­ge;
 • Kuu­sa­lu vald hak­kab taas maks­ma lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tust;
 • Kuu­sa­lu kool jät­kab juur­dee­hi­tu­se ajal osa­li­selt e-õp­pe­ga;
 • Ette­võt­lus­laa­ger ins­pi­ree­ris Kuu­sa­lu val­la koo­li­noo­ri;
 • Jumin­da nee­mel mä­les­ta­ti mii­ni­la­hin­gu ohv­reid;
 • Kuusalu vallas 2 valimisliitu;
 • Ale­xe­la ehi­tab Kuu­sa­lu ale­vi­ku­le lä­he­ma­le li­sa­tank­la;
 • Vaktsineerimispäev Kuusalus;
 • EGERT JÕE­SAAR Kuu­sa­lu val­last püüab To­kyo pa­rao­lüm­pial hoi­da kül­ma när­vi;
 • Aru­kü­la lä­he­da­le pla­nee­ri­tak­se suurt päi­ke­se­par­ki;
 • Raa­si­ku val­las on uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku val­la orien­tee­ru­jad tõu­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pje­des­taa­li­le.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 8. septembril.

Eelmine artikkelAle­xe­la ehi­tab Kuu­sa­lu ale­vi­ku­le lä­he­ma­le li­sa­tank­la
Järgmine artikkelKuri­te­gu­de arv Ani­ja val­las ei ole kas­va­nud