So­lar­park Kuu­sa­lu päi­ke­se­jaam

250
Foto Corle OÜ

Kuu­sa­lu ja Kiiu va­he­le roh­kem kui 20 hek­ta­ri­le päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ka­van­da­ta­va So­lar­park Kuu­sa­lu OÜ esin­da­jad käi­sid möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu val­la­ma­jas. Fa­ce­boo­kis ja­ga­ti fo­tot nen­de he­li­kop­te­rist, mis sei­sis val­la­ma­ja ees. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et seo­ses sel­le päi­ke­se­jaa­ma pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­li­kus­ta­mi­se­ga tu­li val­lae­la­ni­kelt ar­ves­ta­ta­vat ta­ga­si­si­det: „Val­la ela­ni­ke ar­va­mus on olu­li­ne. Lep­pi­si­me aren­da­ja­ga kok­ku, et tut­vus­tab oma plaa­ne mee­dias ning kor­ral­dab koh­tu­mi­se ko­gu­kon­na­ga, kus sel­gi­tab en­da sei­su­koh­ti ja te­ge­vust. Jul­gus­tan ini­me­si, osa­le­ge koh­tu­mi­sel.“

Eelmine artikkelLau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sest
Järgmine artikkelKeh­ra koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud aia­maa­koh­vik