Sisejuurdlus: Aruküla kooli direktor pole õpilast löönud

1347

Raasiku vallavalitsus kinnitas aprillis TV3 uudistesaate teleklippide põhjal algatatud sisejuurdluse tulemused.

Vallavalitsuse  kui  koolipidaja  algatatud ja nädal aega kestnud juurdlus tuvastas, et erinevatesse meediakanalitesse jõudnud juhtumi põhjustas kooli kodukorra eeskirja rikkunud õpilane. Lisaks teavitustöö tegemisele tuleb koolil täiendada kodukorra ühte punkti – peale tuli- ja külmrelvade on keelatud kooli kaasa tuua ka relvi imiteerivaid esemeid.
Juurdlus algatati vallavanema käskkirja alusel 9. aprillil pärast seda, kui 8. ja 9. aprillil olid TV3 „Seitsmestes uudistes” lõigud Aruküla põhikoolist. Teleklippides kirjeldati, kuidas 7. klassi õpilane tõi ajalootundi relvataolise eseme, tekitas paanika ja direktor Avo Möls andis lapsele selle eest laksu vastu pead. Sellele eelnenud klipis, mille TV3 oma kodulehelt kohe pärast saadet eemaldas, räägiti, kuidas Aruküla põhikooli üks õpilastest oli telekanalile kõnelenud, et direktor olevat teda ning veel ühte õpilast löönud.
Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et sisejuurdluse eesmärk oli välja selgitada 8. aprillil toimunud intsidendi tegelikke asjaolusid ja nende vastavust meedias levitatule.
Raporti koostamisel arvestati 4 õpilase, ajalooõpetaja ja direktori seletuskirjadega, sotsiaalpedagoogi juhtumikirjeldusega ja kooli hoolekogu seisukohaga. Juhtumi analüüsimiseks    küsitleti    ajaloo­õpetajat, direktorit ja õppealajuhatajat.
Raivo Uukkivi rääkis, juurdluse põhjal saab järeldada, et 8. aprilli intsident sai alguse, kui õpilane võttis kooli kaasa relvataolise eseme ning rikkus sellega kooli kodukorda: „Täpselt samasugune rikkumine toimus 25. märtsil, seega on tegu süstemaatilise rikkumisega või isegi provotseeriva käitumisega. Õpilased segasid õppetööd ega allunud õpetaja korraldustele. Direktor pole kooliõpilast vägivaldselt kohelnud ega kasutanud ülemäärast jõudu, seega pole käitumises distsiplinaarsüütegu.”
Lisaks kodukorda eiravale käitumisele selgitas juurdlus, et intsidendis osalenud õpilased ei rääkinud seletuskirjades tõtt – seda kinnitavad täpsustatud ütlused välgumihkli kooli toomise fakti osas.
Vallavanem ütles, et juurdlus kinnitab – kooli direktor pole õpilast löönud, kuid füüsiline kontakt seletuskirjades kirjeldatud moel on taunitav: „Ajalooõpetaja vajab koolitust enese kehtestamiseks ja võibolla sobib ta oma alal õpetajaks noorematele lastele. Õpilastele on mõistlik korraldada regulaarselt politseiametnike loenguid.”
Raivo Uukkivi selgitas, mis samme tuleks järgmisena astuda – kodukorda rikkunud ja sündmuste ahela käivitanud õpilase vanematega peab kool kohtuma ning selgitama, mis on nende laste käitumises valesti: „Kuna üks olukorra põhjustajatest on sisejuurdluse ajal Aruküla põhikoolist lahkunud, puudub vajadus tema vanematega kohtumiseks. Lapsevanem saatis direktorile e-kirja, mille sisu arvestades pole lapsevanem mõistnud ega ilmselgelt soovigi mõista oma lapse väära käitumist. Direktoril tuleb korraldada koolitusi, et selgitada personalile käitumismustreid erinevates kriisisituatsioonides ning õpetada suhtlemist korda eiravate õpilastega.”

Eelmine artikkelAnija ja Raasiku valla töötuile mõeldud tööharjutus sai läbi
Järgmine artikkel„Lauritsa lubaduse“ kaks etendust Viinistul