Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la kon­kur­si „Kau­nis Ko­du” võit­jad

296
Raasiku „Kauni Kodu“ konkursi võiduaed 2021.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas es­mas­päe­val kon­kur­si „Kau­nis Ko­du” võit­jad. Pa­ri­maks ela­muks ti­hea­sus­tu­se ka­te­goo­rias osu­tus Hel­ve Re­he­pap­pi ko­du Aru­kü­la ale­vi­kus aad­res­sil Har­ju tee 8. Kor­ter­ma­ja­de ka­te­goo­rias või­tis Aru­kü­la ale­vi­ku ma­ja nr 30 Tal­lin­na maan­teel. Lau­reaa­te au­ta­sus­ta­tak­se tä­nu­kir­ja ja sei­nap­laa­di­ga. Sa­mu­ti päl­vib tä­nu­kir­ja no­vemb­ris ko­da­ni­ku­päe­va ak­tu­sel Aru­kü­la ale­vi­kus Tii­gi tn 5 asu­va ko­du oma­nik.

Eelmine artikkelVel­ko AV saab Keh­ra tu­ru ehi­ta­mi­seks val­lalt veel üle 26 000 eu­ro
Järgmine artikkelKui­das ra­ja­da nul­list väi­ke ta­lu