Selgus Aruküla-Kalesi kergtee projekteerija

54
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raasiku vallavalitsus korraldas hanke Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi projekteerimiseks. Aruküla-Kalesi vahelise lõigu projekteerimiseks esitati neli pakkumist, soodsaima tegi Hepta Group Energy OÜ, kelle pakkumine oli 26 280 eurot. Esimeses etapis rajatakse maantee Igavere tee poolsele küljele 2,5 kilomeetrit 3 meetri laiust valgustatud kergteed alates Aruküla mõisapoolse sissesõidutee ristist kuni Kalesi bussipeatuseni. Vallavalitsus viis enne hanke korraldamist läbi projekteerimistingimuste määramise avatud menetluses, soovijad said esitada arvamusi-ettepanekuid. „Kõiki projekteerimistingimuste kohta tehtud ettepanekuid arvestasime, täpsemad lahendused leitakse projekteerimise käigus,“ sõnas haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets. Projekteerijal tuleb hiljemalt kaks nädalat pärast hankelepingu sõlmimist esitada vallavalitsusele eskiisprojekt. Pärast selle kooskõlastamist on kaks kuud aega eelprojekti tegemiseks, seejärel tuleb kahe kuu möödudes esitada põhiprojekt. Vastavalt valla teehoiukavale on Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi ehitamine ette nähtud 2023. aastal.

Eelmine artikkelLas­te kest­vu­su­ju­mi­se võist­lus Kuu­sa­lu uju­las
Järgmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV on Ees­ti meis­ter su­mo­maad­lu­ses