Selgitatakse välja Harjumaa tõmbekeskusi

813

HOLi volikogu istungil tehti ülevaade uuringust.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu juunikuu istungil tutvustas keskkonnakorraldamise ja ruumilise planeerimise ettevõte Hendrikson & Ko spetsialist Tiit Oidjärv, kuidas tehakse Harjumaa keskuste uuringut ja määratletakse tõmbekeskusi uute maakonnaplaneeringute koostamiseks ning haldusreformi ettevalmistamiseks.

„Peamised küsimused, millele püüame uuringuga vastust leida, on, kus inimesed elavad, töötavad ja liiguvad ning kus paiknevad teenused,“ selgitas Tiit Oidjärv.

Uuringu tegemiseks on kasutatud erinevaid meetodeid. Andmeid on hangitud statistikaametist, Positiumi liikumise ehk mobiilpositsioneerimise andmete põhjal ning ka välitöödega Tartu ja Tallinna ülikooli tudengite kaas­abil.

„Talvel tegid tudengid välitöid, käies mõnes kohalikus omavalitsuses suvila-aladel. Vaadati, kus olid näha auto rattajälgi, suitsu korstnas, koera hoovis või teisi elumärke, et teha kindlaks, kui palju on seal aastaringset kasutust. Ka helistati ettevõtetesse, et uurida töötajate arvu,“ rääkis Tiit Oidjärv.

Omavalitsustelt hangiti andmeid detailplaneeringute kohta, need vajavad täiendamist, kõik ei ole veel esitanud. Suve jooksul kontrollitakse omavalitsustest üle ka teenuste ja avaliku sektori töökohtade andmed.

Andmed on vaja lõplikult kokku saada suvega, sügisel tulevad kaks seminari, kus Harjumaa omavalitsused püüavad jõuda ühisele arusaamale ning leppida kokku maakonna ühtses mudelis. HOL peab oma ettepanekud esitama siseministeeriumile detsembri keskpaigas ja detsembri lõpuks aruandluse uuringu läbiviimise vahendite kasutamise kohta.

Eelmine artikkelVargus Andineeme külas
Järgmine artikkelUus rong sõidutas rahva Aegviitu ja tagasi