Sel aastal saavad täiendkoolituse Harju 800 lasteaiatöötajat

1029

Lasteaiaõpetajate ja spetsialistide koolitus on Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Avaliku Halduse Arenduskeskuse koostööprojekt.

Möödunud aastal algas Harjumaa lasteaiaõpetajate koolitamine – selgus, et lasteaedades vajatakse tuge oskuste täiendamisel, riikliku õppekava täitmisel ning professionaalse arengu tõstmisel.
Kuna koolitus osutus populaarseks ning osalejaid oli aasta jooksul 670, otsustas Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühendus teha jätkuprojekti.
Ühisprojekt sai alguse, kuna muutus alushariduse spetsialistide rahastamise kord – enam ei jagatud koolitusraha asutustele laiali, vaid suunati ministeeriumist maakondlikele liitudele.
Alushariduse Juhtide Ühenduse juht Terje Schmidt rääkis juunis Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu istungil, et koolitus on osalejatele tasuta, selle eest maksavad korraldajad ning kutsus omavalitsusjuhte üles oma lasteaedade õpetajaid koolitusvõimalusest kinni haarama.
Ta selgitas, et igast lasteaiast saavad osaleda kuni pooled õpetajad-spetsialistid, käesoleval aastal keskendutakse uue õpikäsitluse juurutamisele, erivajadustega laste toetamisele, uuenduslike ühisõppe vormide kasutamisele, koolieelse lasteasutuse seaduse uuenduste tutvustamisele ning õpetajakutse omistamise ettevalmistumisele.
Ligi 400 lasteaiaõpetajat said koolituse kevadperioodil, sama palju on kavas koolitada alates sügisest.
Terje Schmidt sõnas, et osalejaid oodatakse kõikidest Harjumaa lasteaedadest: „Registreerimisel on kes ees, see mees. Mõned lasteaiad on lihtsalt aktiivsemad ja haaravad kohad endale. See annab päris hea pildi nii lasteaiaõpetajate kui -juhatajate suhtumisest.”
Kevadperioodil said koolituse Loksalt 3, Anija vallast 5, Kuusalu vallast 9 ning Raasiku vallast 25 lasteaiaõpetajat.
Avaliku Halduse Arenduskeskuse juht sõnas, et osalejate tagasiside kevadpoolaasta koolitustele oli väga hea – teemade valikul said lasteaiatöötajad ise kaasa rääkida, neilt koguti teemasid, mis on olulised ja huvipakkuvad. Korraldajad tegid nendest valiku, koostasid programmid ning valisid lektorid, kelle hulgas on nii Tallinna Ülikooli kasvatusteadlasi kui lasteaiaõpetajaid.
Koolitusprogrammi tulemused võetakse kokku õpetajate ja juhtkondade ühisel koolituskonverentsil.