Sel­gu­sid Har­ju­maa noor­te meist­rid si­se­ker­ge­jõus­ti­kus

570

23. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa noor­te meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus.

Ku­ni 14aas­tas­te aas­ta­te tüd­ru­ku­te kau­gus­hüp­pe või­tis Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) tu­le­mu­se­ga 4.59 meet­rit. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai ta aja­ga 10,14 se­kun­dit 2. ko­ha ning kõr­gus­hüp­pes 7. ko­ha (1.35). Je­ka­te­ri­na Ni­ki­ti­na Lok­salt sai nii 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus (12,39) kui kuu­li­tõu­kes (7.66) 7. ko­ha. Sa­ma va­nus­te pois­te 800 meet­ri jook­su või­tis 2.30,57 mi­nu­ti­ga Ad­rian Aio Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK), klu­bi­kaas­la­ne Jes­se Lau­ter oli aja­ga 2.30,78 te­ma jä­rel tei­ne. Kõr­gus­hüp­pes tu­li Ad­rian Aio tei­seks (1.40), Kent Clark Val­ge (Kuu­sa­lu SK) alis­tas 1.40 meet­rit, mis an­dis 4. ko­ha. Rus­lan Gu­lya­kov (Kuu­sa­lu SK) sai tei­vas­hüp­pes 2. ko­ha (2.00) ja Pjotr Kos­ja­kov (Lok­sa güm­naa­sium) 4. ko­ha (1.80). Tõk­kesp­rin­di lõ­pe­tas Rus­lan Gu­lya­kov kol­man­da­na (11,46) ning kuu­li­tõu­ke 8. ko­ha­ga (6.95).

Ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te 300 meet­ri jook­sus oli kii­reim Ma­riann Lui­se Trill­järv Kol­ga koo­list aja­ga 45,94 se­kun­dit, Liis­bel Al­met (Kuu­sa­lu SK) sai 8. ko­ha (48,21). Liis­bel Al­met või­tis esi­ko­ha 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus (10,04), te­ma klu­bi­kaas­la­ne Han­na-Lii­sa Kaar­mann sai 3. ko­ha (10,71). Kõr­gus­hüp­pes oli Liis­bel Al­met tei­ne (1.50). Kuu­li­tõu­ke või­tis Alek­sand­ra Kort­še­no­va Lok­salt (Kuu­sa­lu SK) 9.83 meet­ri­ga, 60 meet­ri jook­sus sai ta 6. ko­ha (eel­jook­sus 8,60, fi­naa­lis 8,65) ning kau­gus­hüp­pes 9. ko­ha (4.31). 800 meet­ri jook­sus tu­li 3. ko­ha­le Gi­ze­la Gu­nin Ani­ja val­last (Kuu­sa­lu SK) aja­ga 2.54,93. Han­na-Lii­sa Kaar­mann mah­tus esi­küm­nes­se veel 7. ko­ha­ga kau­gus­hüp­pes (4.46) ja 10. ko­ha­ga sp­rin­dis (8,85).

Ku­ni 16aas­tas­te pois­te 800 m jook­su või­tis Uku Aas­rand Kuu­sa­lu val­last 2.25,26 mi­nu­ti­ga, tei­ne oli Ro­met Vii­si­tamm Lok­salt (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK) aja­ga 2.25,87. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Uku Aas­rand 4. ko­ha (10,23), Krist­jan Ger­gerdt Lok­salt oli kuues (12,50). Kuu­litõu­kes sai Uku Aas­rand 10.91 meet­ritga 6. ko­ha.

Ku­ni 18aas­tas­te nei­du­de kõr­gus­hüp­pes või­tis Lin­da Kuu­sik Raa­si­ku val­last (Tal­lin­na SS Ka­lev) 1.40 meet­ri alis­ta­mi­se­ga 2. ko­ha. Car­men Pa­jus­te Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) sai 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus 5. ko­ha (10,75) ja 300 meet­ri jook­sus 10. ko­ha (48,92). Sa­ma va­nu­sek­las­si noor­mees­te kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas Ar­go Sel­jand 2. ko­ha (1.55), Ako Rand­maa tu­li 4. ko­ha­le (1.50). 300 meet­ri jook­sus või­tis Karl Ja­co Da­niel (kõik Kuu­sa­lu SK) 3. ko­ha (39,72) ja 60 meet­ri jook­sus 5. ko­ha (eel­jook­sus 7,70, fi­naa­lis 7,71). Kau­gus­hüp­pes sai Ako Rand­maa 8. ko­ha (4.89).

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu ne­li ko­mis­jo­ni saa­vad jälle tööle hakata