REIN KA­NE ja REE­SI KUS­LAP Ees­ti triat­lo­ni MV poo­diu­mil

1257

21.-23. juu­li­ni Val­gas toi­mu­nud Ees­ti triat­lo­ni ka­ri­ka­võist­lus­te 4. eta­pi­ga sel­gi­ta­ti üht­la­si Ees­ti tä­na­vu­sed meist­rid. Esi­me­se ala, uju­mi­se, start an­ti Pe­de­li pais­jär­ve ran­nas, jalg­rat­ta­sõit kul­ges Val­ga lin­nas ja Val­ga lä­his­tel maan­tee­del, jook­su­ra­da üm­ber Pe­de­li jär­ve. Me­hed ja nai­sed uju­sid 1,5 ki­lo­meet­rit, see­jä­rel sõit­sid rat­ta­ga 40 ki­lo­meet­rit ning jook­sid 10 ki­lo­meet­rit.
70-74aas­tas­te mees­te hul­gas tu­li Ees­ti meist­riks Rein Ka­ne (Lok­sa RSK), kel­le ko­guaeg oli 2:50.30 (uju­mi­ne – 00:31.24, rat­ta­sõit – 1:25.44, jooks – 1:04.25). Kõi­gi võist­lu­se lõ­pe­ta­nud 136 me­he ar­ves­tu­ses sai Rein Ka­ne 125. ko­ha.
25-29aas­tas­te nais­te seas sai 2. ko­ha Kuu­sa­lu val­las elav Keh­ra koo­li aja­looõ­pe­ta­ja Ree­si Kus­lap. Te­ma lä­bis kolm ala aja­ga 2:39.04 (uju­mi­ne – 00:30.33, ra­tas – 1:15.28, jooks – 00:50.33). Nais­te ül­dar­ves­tu­ses oli Ree­si Kus­lap küm­nes, võist­lu­se lõ­pe­tas 25 naist.

Eelmine artikkelKehra folkloorifestivalil oli ait-kuivati debüüt kontserdipaigana
Järgmine artikkelMerevalla merelised tegevused