Rah­va­kul­tuu­ri­rin­gid saa­vad Kuu­sa­lu val­lalt 14 000 eu­rot

1298

Val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se 14 rüh­ma.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la 2017. aas­ta ee­lar­vest toe­ta­ta­va­te rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de ni­me­kir­ja. Taot­lus ra­ha saa­mi­seks tu­li esi­ta­da möö­du­nud aas­ta 15. sep­temb­riks. Vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon hin­das ja sea­dis need saa­dud punk­ti­de jär­gi rit­ta, läh­tu­des mul­lu juu­nis keh­tes­ta­tud kor­rast “Rah­va­kul­tuu­ri­de rin­gi­de toe­ta­mi­se kord Kuu­sa­lu val­las”.
MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab toe­tust Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas te­gut­se­va­te­le rin­gi­de­le: se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke saab 1067 eu­rot, nais­koor Kad­ri 1080 eu­rot, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor 1650 eu­rot, Kuu­sa­lu mees­koor 702 eu­rot, pa­su­na­koor 1200 eu­rot, va­nae­ma­de tant­su­rühm Tiiu 1050 eu­rot, rah­va­tant­su­rühm Vii­mi­kud 1067 eu­rot ning Vii­si­vee­re­ta­jad 702 eu­rot.
MTÜ Hea Tu­ju Es­mas­päev saab koo­ri te­ge­vu­seks 810 eu­rot, Kol­ga Rah­va Tant­su Selt­si toe­ta­tak­se 1397 eu­ro­ga, MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter saab oma teat­rit­ru­pi­le 1080 eu­rot. Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selts MTÜ saab Vi­ha­soo se­ga­koo­ri­le 810 eu­rot, näi­te­rin­gi­le 792 eu­rot ja mem­me­de rah­va­tant­su­rüh­ma­le 593 eu­rot.
Toe­tust said kõik rüh­mad, kes se­da taot­le­sid.