Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni esi­me­he va­li­mi­ne

69
Raasiku vald

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­lis 13. det­semb­ri is­tun­gil vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni­le uues­ti esi­meest ja ase­esi­meest, sest ko­mis­jo­ni va­ra­se­ma asee­si­me­he Maar­ja Tei­no aval­du­se alu­sel on te­ma vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed ku­ni 7. märt­si­ni pea­ta­tud. Vas­ta­valt sea­du­se­le tu­leb vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­le esi­mees ja asee­si­mees va­li­da koos. And­re Sepp esi­tas ko­mis­jo­ni esi­me­he kan­di­daa­diks se­ni­se esi­me­he, va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald esin­da­ja And­res Kal­las­te, Maar­ja Si­kut sea­dis üles Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du esin­da­ja Kris­ti Va­de­ri kan­di­da­tuu­ri. Sa­la­ja­sest hää­le­tu­sest võt­sid osa 14 vo­li­ko­gu lii­get. And­res Kal­las­te poolt hää­le­tas 10, Kris­ti Va­de­ri poolt 3, 1 hää­le­tus­se­del oli keh­te­tu. See­ga jät­kab vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­me­he­na And­res Kal­las­te, ko­mis­jo­ni asee­si­mees on Kris­ti Va­der.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Te­ha­se põik­tä­na­va aren­du­se­ga saa­vad ko­du 16 pe­ret
Järgmine artikkelVal­laee­lar­vest Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi­le 30 000 eu­rot