Raa­si­ku val­la­va­ne­ma palk 2750 eu­rot

513
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka et­te­pa­ne­kul tõs­ta ala­tes 1. märt­sist val­la­va­nem And­re Se­pa pal­ka 150 eu­ro võr­ra ehk 2750 eu­ro­ni. Sel­le poolt oli vo­li­ko­gu 11 lii­get, vas­tu 4 ja üks jäi era­poo­le­tuks. Olev Si­ni­järv mär­kis, hea juh­ti­mis­ta­va üt­leb, et üle­mu­se pal­ka tõs­te­tak­se vii­ma­se­na, en­ne tu­leks tõs­ta val­la­va­lit­su­se teis­te töö­ta­ja­te töö­ta­su. Avo Möls li­sas, et pal­ga­tõu­su­le peaks eel­ne­ma val­la­va­ne­ma töö ana­lüüs. Ivar Vil­berg ar­vas, et val­la­va­lit­su­se palk tu­leks lä­bi aru­ta­da ja kok­ku lep­pi­da koa­lit­sioo­nis. Tii­na Rüh­ka vas­tas, et on vo­li­ko­gu kõi­gi liik­me­te­ga sel­lest rää­ki­nud, üh­te­gi muud et­te­pa­ne­kut ei tul­nud. Sa­mal is­tun­gil kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­su­se pal­ga­ju­hend, muu­de­ti pal­ga­va­he­mik­ke, sel­le alu­sel tõu­seb ka amet­ni­ke palk. Ka see hak­kab keh­ti­ma 1. märt­sil.

Eelmine artikkelKaha­la Jär­ve Jää­kas jääb ära
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ka­va­