Raasiku vallavalitsuse sotsiaalkomisjon jääb alles

938

Volikogu sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni esimees Talvi Aruaas esitas vallavalitsusele komisjoni ettepaneku lõpetada vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevus. Ettepanekus on põhjendatud, et komisjonide ülesanded kattuvad. Vallavanem Raivo Uukkivi: „Vallavalitsuse komisjonil on lisaks sotsiaaltoetuste avalduste ja määramise menetlemisele ka nõustamis-, hooldus-, transporditeenuse osutamise ettevalmistamise funktsioon, lisaks muud sotsiaalabi puudutavad küsimused, näiteks valla laste suvelaagrites osalemine, toidupakkide jagamine, infovahetuse korraldamine. Vallavalitsusel on lähiajal plaanis üle vaadata ja vajadusel korrastada sotsiaalala puudutavad volikogu ja valitsuse õigusaktid. Kui see on tehtud, saab vallavalitsuse komisjoni funktsioonid uuesti üle vaadata, kuid praegu on komisjon sellisel kujul kindlasti vajalik.“ Vallavalitsus nõustus Raivo Uukkivi seisukohaga.