Keh­ra Aian­di tä­na­va ehi­tus­tööd

81
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se han­ke­le Keh­ra Aian­di tä­na­va 200­- meet­ri­se tee­lõi­gu üm­be­re­hi­ta­mi­seks ning ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si­de ehi­tus­töö­deks koos va­ja­li­ke pro­jek­tee­ri­mis­te­ga esi­ta­ti 9 pak­ku­must. Neist tun­nis­ta­ti edu­kaks akt­sia­selt­si TREF Nord pak­ku­mi­ne, koos käi­be­mak­su­ga 129 337 eu­rot. Uue tee­lõi­gu ehi­tu­seks ka­van­da­tak­se viis kuud ning see peaks val­mi­ma su­vel. Eel­mi­sel aas­tal eral­das ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nis­ter Ani­ja val­la­le ko­ha­li­ku tee ehi­ta­mi­seks juh­tu­mi­põ­hist in­ves­tee­rin­gu­toe­tust Aian­di tä­na­va re­mon­ti­mi­seks 92 566 eu­rot. Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on Aian­di tä­na­va ÜVK jaoks 35 000 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti kor­dus­kon­kurss
Järgmine artikkelCovid-19 viirusesse nakatumine kasvab