Raasiku vallavalitsus tellis mobiilpositsioneerimise uuringu

1104

Uuringu eesmärk on välja selgitada Raasiku valla elanike tööränne ning teha selle põhjal järeldusi.

Raasiku vallavalitsus tellis ettevõttelt Positium LBS mobiilpositsioneerimise uuringu, mille tulemused annavad infot, kuidas toimub vallaelanike liikumine.
Vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et uuringut on vaja eelkõige töörände välja selgitamiseks ja analüüsimiseks: „Metoodika on üldjoontes selline, et teatud kellaaegadel analüüsitakse mobiiltelefonide liikumist ja selle alusel saadakse muster, millest tehakse järeldusi.“
Ta lisas, et lepingu kohaselt peaks kokkuvõte saabuma 15. veebruaril ning siis saab tulemustest täpsemalt rääkida.
Positium LBS on Tartu Ülikooli spin-off firma ehk ettevõte, mis töötab teadus- ja arendusasutuse või kõrgkooli juures. Nad tegelevad inimeste ruumilise käitumise ja liikumismustrite uurimisega ning kasutavad selleks mitmesuguseid andmeallikaid, muuhulgas passiivset anonüümset mobiilpositsioneerimist.
Passiivse mobiilpositsioneerimisega kogub Positium OÜ andmed, mis saadakse koostöös mobiilsideoperaatoritega. Anonüümne andmebaas koosneb mobiiltelefonide kõnetoimingute asukohtadest – väljuvad kõned, sõnumid, andmeside- ja asukohapõhised teenused. Andmebaasis on fikseeritud iga koõnetoimingu aeg ning mobiilsidemast, kus kõnetoiming on sooritatud. Igale kõ̃netoimingu sooritajale on juhuslik ja anonüümsust tagav identifikaator, mida ei saa seostada ühegi konkreetse isiku ega telefoninumbriga.
Raasiku vallavalitsus tellis mobiilpositsioneerimise uuringu ajendatuna haldusreformi aruteludest, et faktiliselt teada saada, kuidas toimub Raasiku valla elanike liikumine.
Positium on teinud Raasiku vallas mobiilpositsioneerimist ka varem – näiteks 2006. aastal pendelrännet uurides selgus, et Raasiku vald on peamiselt elupaik, seda kinnitab, et positsioneerimisi on vähem hommikuti ning rohkem õhtuti. Mobiilpositsioneerimise andmeid kasutati ka 2013. aastal tehtud Harjumaa tõmbekeskuste uuringus.

Eelmine artikkelAnija mõis anti sihtasutusele Anija Mõisa Haldus
Järgmine artikkelKuusalu ja Sipoo koorid ETV laulusaates