Raasiku vallavalitsus: reovee kogumismahuti tühjendamist peaks saama tõestada

1691

Raasiku vallavalitsus esitas volikogule eelnõu valla heakorraeeskirja muutmiseks ja täiendamiseks.

Vallavalitsus soovib heakorraeeskirja lisada tingimused, et kogumismahuti peab olema õigeaegselt tühjendatud ning ehitise omanikul tuleb 2 aasta jooksul säilitada tühjendamist tõestavad dokumendid, mida   võiks   vajadusel   kontrollida vallavalitsuse volitatud ametiisik.

Lisaks soovib vallavalitsus täiendada heakorraeeskirja punktidega, et ehitise omanik peab tagama reovee kogumismahuti või kuivkäimla nõuetele vastavuse ja ümbruse hooldamise, koguma lokaalse kanalisatsiooni puhul reovee kogumismahutisse nii, et ei leviks hais, oleks ohutu inimestele ja ümbritsevale keskkonnale, tagama kogumismahuti õigeaegse tühjendamise ning omama vallavalitsuse antud luba väikepuhasti ja kogumismahuti püstitamiseks, luba pole vaja hajaasustusalal kuivkäimla paigaldamiseks.

Raasiku vallavolikogu arutas ettepanekut juunikuu istungil. Määruse muutmise eelnõu seletuskirjas põhjendab vallavanem Raivo Uukkivi, et reoveekäitlus pole praegu piisavalt reguleeritud: „Pole normaalne, kui ei ole võimalik saada ülevaadet reovee käitlemise kohta. Reeglite täpsustamine on ka selleks, et panna mõtlema ühiskanalisatsiooniga liitumisele, mis on mugav, aga ka oluline ohutuma keskkonna ja järeltulevale põlvkonnale puhtama elukeskkonna tagamiseks. Sellise korra sisse viimine on võitlus varimajandusega, teenuse pakkujad peavad oma tegevust hakkama deklareerima.“

Volikoguliige Ivar Vilberg märkis, et paljudel alates 1950. aastatest ehitatud majade juures on imbkaevud või settekaevud, kust ülejäägid viiakse põldudele-peenardele: „See nõue tuli alles hiljem, et hajaasustusalal ei tohi imbkaevu olla.“

Ta soovis teada, kas dokumentide säilitamise nõue kehtiks ka tagasiulatuvalt ning mis juhtub, kui dokumente esitada pole.

Vallavanem rõhutas, et heakorraeeskirja muutmine on hea võimalus saada ühiskanalisatsioonile rohkem liitujaid: „Võib juhtuda, et ehitame ühiskanalisatsiooni küll valmis, kuid sellega ei soovitagi liituda.“

Volikogu otsustas saata eelnõu arutamiseks komisjonidele ning uuesti arutada seda teemat augustikuu istungil.

Eelmine artikkelAIDI GERDE TUISK jätkab Estonian Cupi liidrina
Järgmine artikkelANDRE SEPA lahkumishüvitisest 5000 eurot Raasiku Lionsitele