Taotlused üritusteks Kuusalu vallas

1076

Kuusalu valla 2018. aasta eelarvest on kogukonnaürituste läbiviimise toetuse saamiseks esitatud 7 taotlust kokku 6370 euro ulatuses, kultuurivaldkonna ettevõtmiste jaoks 19 taotlust kogusummas 12 213 eurot ja spordivõistlusteks 17 taotlust, millega küsitakse kokku 10 054 eurot. Valla eelarve projektis on kogukonnaüritustele kavandatud 21 000, nii kultuuri- kui ka spordiettevõtmistele 10 000 eurot. Taotlused peavad läbi vaatama ja vallavalitsusele rahajaotuse ettepanekud tegema volikogu valdkondlikud komisjonid, kui need moodustatakse ja asuvad tööle.

Eelmine artikkelEes­ti laien­das maail­mas oma haa­ret
Järgmine artikkelRaa­si­ku noor­te­kes­ku­sel on en­di­ses raa­ma­tu­ko­gus roh­kem ruu­mi