Sõnumitoojas 25. veebruaril

344
 • Ani­ja val­la 2020. aas­ta te­gi­jad on sel­gu­nud;
 • Koroo­na tõt­tu töö­ta­sid Keh­ra koo­li söök­las asen­dus­ko­kad;
 • Ani­ja val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list on OL­GA HARK­MANN;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­ja on KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN, aas­ta noor SAN­NE SÄÄR;
 • Kuu­sa­lu Hoo­le­la pe­su­ma­ja avab ap­ril­lis uk­sed;
 • Kara­tek­lu­bi vaid­lus­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se koh­ta;
 • Kuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend;
 • Ka­ha­la Jää­kal käis li­gi 600 ini­mest;
 • Raa­si­ku val­las on 2021 „Ter­ve!“-aas­ta;
 • Voli­ko­gu al­ga­tas Kurg­la kros­si­ra­ja de­tailp­la­nee­rin­gu;
 • Raa­si­ku val­las uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list;
 • Spor­di lau­lu­peol suusata­jad nau­ti­sid sõi­tu ja ene­seü­le­ta­mist;
 • Õpe­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 3. märtsil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus ki­ri­ku­te­le