Raa­si­ku val­las tu­leb taas koo­giakt­sioon

60

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab ük­sie­la­va­te­le ea­ka­te­le nel­jan­dat aas­tat jõu­lu­deks koo­ki­de ko­gu­mi­se. Sel­leks pa­lu­tak­se es­mas­päe­val, 21. det­semb­ril ku­ni pä­rast­lõu­nal kel­la kol­me­ni tuua val­la­ma­ja sot­siaa­lo­sa­kon­da oma­teh­tud ma­gu­said ja soo­la­seid küp­se­ti­si: koo­ke, küp­si­seid, tor­te, pi­ru­kaid, pi­par­koo­ke, keek­se, kom­me, vas­tu võe­tak­se ka puu­vil­ju. Neist komp­lek­tee­ri­tak­se koo­gi­kar­bid ning viiak­se sa­mal ja järg­mi­sel päe­val val­la ko­du­hool­dus­tee­nu­sel ole­va­te­le ea­ka­te­le. „Kui koo­ke-küp­se­ti­si tuuak­se roh­kem, saa­me nen­de­ga rõõ­mus­ta­da ka keh­ve­mal jär­jel pe­re­sid. Eel­mi­sel aas­tal te­gi­me kok­ku 39 pak­ki. Üks­kõik, kui pal­ju koo­ke tuuak­se, tä­nu­li­kud saa­jad leia­me nei­le igal ju­hul,” sõ­nas val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu pas­to­raa­di suur val­ge saal on val­mis
Järgmine artikkelCovid-19 vii­ru­sest Ida-Har­jus