Raa­si­ku val­las saa­vad toe­tust 5 kü­la

31
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga toe­ta­tak­se kü­la­selt­se val­laee­lar­vest tä­na­vu kok­ku 11 567 eu­ro­ga. Ra­ha saa­vad viis kü­la. Toe­tus­teks ja­ga­tak­se 0,5 prot­sen­ti val­laee­lar­ves­se eel­mi­sel aas­tal lae­ku­nud ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust, jao­tu­se alu­seks on va­lem, mis ar­ves­tab abi­kõl­bu­li­ke kü­la­de ning kü­lae­la­ni­ke ar­vu. Kõi­ge roh­kem, 3488 eu­rot, saab Kul­li kü­la, kus on 160 ela­nik­ku. Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re kü­las on kum­mas­ki 66 ela­nik­ku ning neid toe­ta­tak­se kum­ba­gi 2118 eu­ro­ga. 55 ela­ni­ku­ga Tõ­hel­gi kü­la saab val­laee­lar­vest tä­na­vu 1958 eu­rot ning 50 ela­ni­ku­ga Rät­la kü­la 1885 eu­rot. Toe­tu­se saa­mi­seks peab kü­las ole­ma va­li­tud kü­la­va­nem, keh­tiv aren­gu­ka­va ja te­gut­se­ma MTÜ, piir­ne­va­tel kü­la­del või­vad need ol­la ka ühi­sed, na­gu on Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­del. Tin­gi­mu­sed on täi­de­tud ka Pe­nin­gi ja Här­ma kü­lal, kuid nei­le sel aas­tal ra­ha ei eral­da­tud, sest po­le eel­mis­te aas­ta­te toe­tu­si ära ka­su­ta­nud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku­le ja sel­le ümb­rus­se on pla­nee­ri­tud üle 400 eluaseme
Järgmine artikkelRaa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tu­se han­ge