Raasiku vallas on huvitegevuse ja -hariduse küsitlus

1134

Huvitegevuse- ja hariduse riiklik toetus kasvab, Raasiku vallas küsitletakse lapsevanemaid, kuidas toetust kõige paremini kasutada.

Raasiku valla lapsevanemad said 25. juulini vastata huvitegevuse ankeetküsitlusele. Aruküla elanik, HEAKi projektijuht Juta Asuja ütles, et küsitlusega on soov teada saada, millised on lapsevanemate hinnangul kitsaskohad Raasiku vallas pakutava huvihariduse osas, mis ettepanekud on huvitegevuse kättesaadavamaks ja mitmekesisemaks muutmiseks.
2017. aasta sügisest eraldab riik omavalitsusele täiendavat toetust 7-19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. Toetuse eesmärk on suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Peab olema loodud võimalus igale 7-19aastasele noorele osaleda huvihariduse saamises ja huvitegevuses. 2017. aastal saab Raasiku vald toetust 29 389 eurot, 2018. aastal eeldatavalt 73 400 eurot.
Juta Asuja ütles, et küsitlus on Raasiku valla algatus: „Plaanis on kokku panna tegevuskava täiendava toetuse saamiseks. Tegevuskava on kõikidele kohalikele omavalitsustele kohustuslik. Kuidas kavani jõuda, on igaühe enda valik. Tegevuskava kokkupanemiseks kogume arvamusi ja ettepanekuid lisaks noortele ja ringijuhtidele ka lapsevanematelt.“
Kava koostavad praegu ka teised Ida-Harju omavalitsused. Kuusalu vallale eraldatakse 2017. aasta septembris 49 094 eurot. Ettepanekuid kavasse oodatakse meili teel, ettepanekute esitajatega on plaanis ümarlauad. Anija vald saab 46 563 eurot, Loksa linn 28 605. Järgmise aasta täpsemad summad selguvad sügisel.
Tegevuskava tuleb esitada Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks.