Raasiku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekt lükkub edasi

1308

Raasiku vallavalitsus ning valla vee- ja soojaettevõte OÜ Raven võtsid tagasi Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud rahastustaotluse, sest selgus, et KIK praeguses toatlusvoorus rekonstrueerimist ei toeta.

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi sõnas volikogu istungil, et olukord on murettekitav, kuid mitte väljapääsmatu – Raasiku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni­projekt näeb ette torustiku rekonstrueerimist, selle osaliselt kinnistutelt väljatõstmist, torude läbimõõtude suurendamist, et tagada võimalus liita süsteemi uusi liitujaid. Arukülla on kava järgi planeeritud 71 uut liitumist, Raasikule 72.
Projekt sai valmis möödunud aastal, käesoleva aasta juulis esitati KIKile taotlus, kus valla omaosalus 139 798 eurot ehk 17 protsenti kogumaksumusest. Raasiku valla ja OÜ Raven projekt oli esimene, mis uue meetme taotlusvoorus esitati. KIKi menetluses selgus, et meetmes  pole  ette  nähtud  torustike rekonstrueerimise toetamist, vaid ainult uue rajamise rahastamist.
Vallavanem sõnas, et esialgne projekt sai tagasi võetud, selle saab konsultandi abil ümber kirjutada ning uuesti esitada, selle taha asi seisma ei jää, veemajandusprojekti tarbeks saab võtta ka laenu, mis ületab netovõla piirnormi.
Küll aga ei saa tema sõnul nõustuda KIKi tingimusega, et vee hind peaks olema 1,5 protsenti leibkonna sissetulekust: „Meetmest sellist tingimust fikseeritud ei ole, seal on ainult soovitus, et see ei tohiks olla üle nelja protsendi, aga selleni pole Eestis veel keegi jõudnud. Samuti pole fikseeritud arvutusmetoodikat leibkonna keskmise sissetuleku väljaselgitamiseks.”
Praegu on hind Raasiku vallas  umbes 1,1 protsenti ning 1,5ni jõudmiseks kerkiks hind 6,97 euroni. Vallavanem sõnas, et KIKi nõudmise täitmise korral ei vajaks Raven enam trasside rajamiseks abiraha, kuid kindlasti saaks üle Eesti kõige kõrgema tariifi ning kindlasti mitte uusi liitujaid.
Raivo Uukkivi märkis, et võib nõustuda KIKi tingimusega, et teenuse hinna suhe leibkonna keskmisesse  sissetulekusse  ei  tohi langeda praegusest madalamaks.
KIKi ettepaneku, et projekti võiks haarata kogu Aruküla aleviku, lükkas vallavanem samuti ümber: „See pole mõistlik, sest alevikus on aedlinna osas suured krundid ning torustiku rajamine läheks väga kalliks, sel juhul räägiksime juba kogu projekti maksumusest kolme miljoni euros ümber. Meie osalus oleks sellisel juhul suurusjärgus üle 400 000 euro ja selleks meil võimekust pole.”
Ivar Vilberg kommenteeris, et hinnatõus on vastuvõetamatu, sest tasu on kõrge juba praegu, samas on võimalik tellida Tallinnast purgimisauto, mis tühjendab 20 kuupmeetrit 35 euroga.
Vallavanem ütles, et tasuks uskuda konsultanti, teha projekt ümber, oodata aasta alguseni ning esitada projekt uuesti.

Eelmine artikkelTAUNO NAVA ja MEELIS ENDLA Arukülast vallutasid hevibändiga Herald Eesti muusikaedetabeli
Järgmine artikkelKuusalus alustas tööd Südameapteek