Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se­le KI­Kilt üle 464 000 eu­ro

399
Raasiku vald.

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus ot­sus­tas tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se taot­lus­voo­rust toe­ta­da 20 ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pro­jek­te. Toe­tust an­tak­se ka Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­sum­ma on 737 866 eu­rot, sel­lest Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di osa on 464 856 eu­rot. Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on tä­na­va­val­gus­tu­se in­ves­tee­rin­guks ka­van­da­tud 80 000 eu­rot. Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et see lä­heb pea­mi­selt pro­jek­tee­ri­mi­seks, ehi­tus­tööd on ka­van­da­tud tu­le­vaks aas­taks. Re­no­vee­ri­tak­se Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­ke tä­na­va­val­gus­tus. „Taot­le­si­me ra­ha ka 2017. aas­tal, kuid olu­li­selt suu­re­ma sum­ma, ku­na ka­vas oli pan­na kõik uued mas­tid. Siis se­da ei ra­has­ta­tud. Nüüd te­gi­me kor­rek­tuu­re, sai­me Elekt­ri­le­vi­ga kok­ku­lep­pe, et va­he­ta­me osa­li­selt nen­de mas­ti­de ot­sa­s o­le­vad val­gus­tid. Sel­le­ga sai­me pro­jek­ti oda­va­maks,“ rää­kis ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la au­ko­da­nik AN­NE EEN­PA­LU: „Noor­te isa­maa­li­ne kas­va­tus on vä­ga täh­tis.“
Järgmine artikkelNoor­te te­ge­mis­test prae­gu­se erio­lu­kor­ra ajal