Raa­si­ku val­las maa­maks ei muu­tu

22
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas maa­mak­su sa­mas mää­ras, na­gu oli 2020. aas­tal. Vas­ta­valt maa sih­tots­tar­be­le on ha­ri­ta­va maa ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa maa­mak­su­määr 2 ning ela­mu-, met­sa- ja muu maa mak­su­määr 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Se­ni keh­tes­tas vo­li­ko­gu maa­mak­su­mää­ra igal aas­tal ai­nult üheks ee­lar­veaas­taks. Ku­na käesoleval aas­tal vas­tu­võe­tud ot­sus maa­mak­su koh­ta ei ole täh­ta­ja­li­ne, ei pea mak­su­mää­ra edas­pi­di sa­ma­del tin­gi­mus­tel igal aas­tal uues­ti keh­tes­ta­ma.