Raa­si­ku val­la sot­siaal­toe­tu­sed

70
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu täien­das sot­siaal­toe­tus­te piir­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­se mää­rust, mil­les­se li­sa­ti tu­le­vast aas­tast keh­ti­ma hakkava uue toe­tu­se­na ko­du­se lap­se toe­tus. Sel­le suu­rus on 200 eu­rot. Sün­ni­toe­tu­se täis­määr on 300 ja 1. klas­si mi­ne­va lap­se toe­tu­se täis­määr 100 eu­rot, ma­tu­se­toe­tus 250, hool­dus­pe­re toe­tus 632 eu­rot lap­se koh­ta kuus, õpi­las­te sõi­du­toe­tus Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kes ela­va­te­le õpi­las­te­le ku­ni 20 eu­rot ja väl­jas­pool ale­vik­ke ela­va­te­le õpi­las­te­le ku­ni 26 eu­rot kuus. Täht­päe­va­toe­tust maks­tak­se jõu­lu­toe­tu­se pu­hul 70 eu­rot pe­re koh­ta ja ea­ka sün­ni­päe­va­toe­tus 50 eu­rot. Hool­da­ja­toe­tu­se suu­rus vä­he­malt 18aas­ta­se sü­ga­va puu­de­ga isi­ku hool­da­ja­le on 70 eu­rot ja ras­ke puu­de­ga isi­ku hool­da­ja­le 50 eu­rot kuus, 3-18aas­ta­se ras­ke puu­de­ga lap­se hool­da­ja­le 50 eu­rot ning sü­ga­va puu­de­ga lap­se hool­da­ja­le 70 eu­rot kuus.

Eelmine artikkelHirv­li kü­la lä­he­dal ter­vi­se­rik­ke saa­nud ea­kas mees lei­ti kop­te­ri abi­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las puue­te­ga lap­sed las­teaia ko­ha­ta­sust va­bas­ta­tud