Rätla ja Rätla-Sõerde teel tehakse vaegtöid

550

Rätla ja Rätla-Sõerde teel on suurem remont lõppenud. Ehitaja viis tehnika minema. Teha on vaja vaegtöid – profileerida ja tihendada teekatet ning viimistleda teepeenrad. Ka tuleb ära vedada ehituse käigus välja tulnud maakivid. Raasiku valla majandusosakonna juhataja Andres Õunap ütles, et ehitaja peab tulema lähiajal tööd lõpetama. Praegu on üleandmise akt allkirjastamata ja osa summast välja maksmata, kuni vaegtööd valmis. Sügisel oli kavas teedele panna ainult kruusakate, mille lepinguline maksumus oli 25 767 eurot. Vallavalitsus lisas selle aasta eelarvest veel 17 000 eurot, et  peale  katte  saaks  pare­masse seisukorda ka teeservad ja kraavid. Ehitab Teede- ja Keskkonnaehitus OÜ.