Raa­si­ku val­la o­sa­kon­naju­ha­ta­ja kon­kurss

55
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le esi­ta­ti ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ko­ha­le täh­ta­jaks, 17. juu­liks 8 aval­dust. Kon­kur­si­ko­mis­jon koos­sei­sus val­la­va­nem Raul Siem, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na prae­gu­ne ju­ha­ta­ja Kai­ri Bur­na­še­va kut­sus käe­s­ole­va nä­da­la al­gu­ses 4 kan­di­daa­ti vest­lu­se­le. Val­la­va­nem Raul Siem üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esial­gu veel ei tea täp­selt, mil­lal sel­gub kon­kur­si võit­ja. Har­idus- ja sot­siaa­l­­o­sa­kon­na se­ni­ne ju­ha­ta­ja Kai­ri Bur­na­še­va on esi­ta­nud lah­ku­misa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev Raa­si­ku val­la­ma­jas on 31. juulil.

Eelmine artikkelKii­ren­dus­võist­lu­sed Ani­ja val­las Part­saa­re kü­las
Järgmine artikkelFil­mi „Frank“ võt­ted Kuu­sa­lus ja Keh­ras