Kuusalu vallas üks avalik rand – Salmistul

1931

Kuusalu vallavalitsus leidis, et vallas jäetakse ainsaks avalikuks rannaks Salmistu rand – MTÜga Salmistu Paadimees sõlmitud lepingus on see nimetatud avalikuks rannaks. Sellega kaasneb ranna haldajal kohustus teha koostöös tervisekaitseinspektsiooniga suplusvee kvaliteedi uuringuid 4-5 korda aastas, paigalda­da riietumiskabiinid ja kuivkäimlad ning vette ujumispoid, korraldada parkimine. Ühe veeanalüüsi hind on umbes 1000 krooni. Kuna vallaeelarve tuleb pingeline, otsustati kõik ülejäänud ujumispaigad nimetada supluskohtadeks, sealhulgas ka Andineeme rand, mis seni oli samuti avalik rand.