Raasiku valla negatiivne lisaeelarve

247
Raasiku vald.

Raasiku vallavolikogu kinnitas valla 2020. aasta esimese lisaeelarve. Põhitegevuse tulusid vähendati 244 624,70 ja kulusid 293 040,70 euro ning finantseerimistegevuse eelarveosa 900 000 euro võrra, mis tähendab laenuvõtmisest loobumist. Eelarve tulud vähenesid 2,8 protsenti, seejuures maksutulud 10 protsenti. Üksikisiku tulumaksu osa vähendati 594 360 euro võrra, tulu kaupade-teenuste müügist ehk haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste tulusid 80 700 eurot. Tuludesse lisati ka riigi toetus- ja tasandusfondi lisaraha, sealhulgas 166 975 eurot kriisiabi tulubaasi stabiliseerimiseks. Kulude eelarve vähenes peamiselt allasutuste tegevuskulude vähendamise tõttu. Investeeringute osa vähendati 851 584 euro võrra – eelarvest võeti välja Aruküla lasteaia juurdeehituseks kavandatud 755 251 eurot ning 150 000 euro võrra vähendati teedele mõeldud investeeringuid, kuid lisati riigilt teede jaoks saadud lisaraha 174 902 eurot. Pärast esimese lisaeelarve vastuvõtmist on Raasiku valla eelarve põhitegevuse tulud 8 644 927,55 eurot, põhitegevuse kulud 7 372 104,38 eurot ning investeeringute osa 1 092 376 eurot.

Eelmine artikkelVolikogu nõustus Peningi maardlast turbakaevandamise loa pikendamisega
Järgmine artikkelKuusalu valla lisaeelarve