Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sidele üle 75 000 eu­ro

478
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest an­tak­se ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de­le kok­ku 75 278 eu­rot te­ge­vus­toe­tu­si.

Toe­tu­se saa­mi­seks tu­li MTÜ­del eel­mi­se aas­ta 1. sep­temb­riks esi­ta­da taot­lus. Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon, kes esi­tas vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­kud toe­tus­te eral­da­mi­seks. Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et toe­tus­te saa­jad on enam-vä­hem sa­mad, kes eel­mi­sel aas­tal. Sum­mad, mi­da taot­le­ti, olid suu­re­mad, kui an­tak­se.

„MTÜ­de­le an­ta­va­te toe­tus­te ko­gu­sum­mat suu­ren­da­ti võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga viis prot­sen­ti,“ sõ­nas ta.

Kul­tuu­ri- ja ha­ri­dus­selt­sid taot­le­sid val­laee­lar­vest kok­ku 15 346 eu­rot, eral­da­tak­se 12 178 eu­rot. Te­ge­vus­toe­tu­seks saab MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis 7500 eu­rot, MTÜ Tuu­le­kell 900 eu­rot, Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts 880 eu­rot, MTÜ Mi­nu Ees­ti Noo­red 500 eu­rot. MTÜ­le Aa­ve Spor­dik­lu­bi an­tak­se mui­nas­tu­le­de öö kor­ral­da­mi­seks 500 eu­rot ning Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si­le Raa­si­ku val­la ea­ka­te võim­le­mi­se tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks 1800 eu­rot.

Spor­dik­lu­bi­de­le eral­da­ti kok­ku 63 100 eu­rot, taot­lu­si esi­ta­ti 88 478 eu­ro­le. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi saab noor­te tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks 21 000 eu­rot ning 7000 eu­rot spor­dik­lu­bi kä­si­pal­li­mees­kon­na­le, Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 25 000 eu­rot, tant­suk­lu­bi Fi­gu­ret 2400 eu­rot, MTÜ Aren­cul­le ehk Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond 1700 eu­rot, Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi 1250 eu­rot, MTÜ Aru­kü­la VK ehk Aru­kü­la võrk­pal­lik­lu­bi 1350 eu­rot, Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­gu­k­lu­bi 1100 eu­rot, AYR Ra­cing Team 1000 eu­rot, MTÜ Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi 500 eu­rot. Kõik need on te­ge­vus­toe­tu­sed. Li­saks ot­sus­ta­ti MTÜd Ae­ro­bi­ke Cyc­lin­gA­gen­cy toe­ta­da 800 eu­ro­ga Fil­ter Tem­po­sõi­du Ka­ri­ka­sar­ja Aru­kü­la eta­pi lä­bi­vii­mi­seks.

Toe­tu­se­ta jäi TA Raa­si­ku Val­la Orien­tee­ru­ja­te Ühing. Ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja põh­jen­das, et MTÜ 2019. aas­ta le­pin­gu täit­mi­ses oli rik­ku­mi­si.

MTÜ­de­le kan­tak­se tä­na­vu­sed toe­tu­sed üle pä­rast se­da, kui on sõl­mi­nud val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gu. All­kir­jas­ta­ma ha­ka­tak­se le­pin­guid veeb­rua­ris, kuid vaid nen­de MTÜ­de­ga, kes on esi­ta­nud aruan­de eel­mi­se aas­ta toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta. Aruan­ne­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 31. jaa­nuar.

Ju­ta Asu­ja üt­les, et edas­pi­di on ka­vas taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­tae­ga muu­ta, lü­ka­ta see 1. ok­toob­riks, et MTÜ­del oleks pä­rast su­ve­puh­ku­si ae­ga oma uue aas­ta plaa­nid lä­bi mõel­da ja pai­ka pan­na.

Eelmine artikkelKuusalu ja Loksa ujujad osalesid võistlustel Paides, Keilas ja Tallinnas
Järgmine artikkelTulekahju ja sissemurdmine Anija vallas ning liiklusõnnetus Kuusalu vallas