Kuusalu ja Loksa ujujad osalesid võistlustel Paides, Keilas ja Tallinnas

652
MAARJA KATHERINE LINK ja EMMA SOFIA LOOTUS

Lau­päe­val, 25. jaa­nua­ril Pai­des toi­mu­nud Jär­va­maa lah­tis­te see­ria­võist­lus­te 4. eta­pil uju­mi­ses või­tis Jo­han­na Sü­da (Wi­ru Swim) Lok­sa güm­naa­siu­mist 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses esi­ko­ha. Te­ma või­duaeg 2007-2008 sün­di­nud tü­tar­las­te ar­ves­tu­ses oli 1.08,39 mi­nu­tit. 50 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses saa­vu­tas Jo­han­na Sü­da 3. ko­ha (40,69), 200 meet­ri uju­mi­ses sai 5. ko­ha (2.52,87).

Pü­ha­päe­val, 19. jaa­nua­ril Kei­la uju­las toi­mu­nud uju­mi­se see­ria­võist­lu­se „Kõik meie Par­di­ke­sed” 2. eta­pil saa­vu­tas Ric­hard Ki­vi­rand Kuu­sa­lust Ind­rek Sei uju­mis­koo­list 8aas­tas­te pois­te ar­ves­tu­ses nii 25 meet­ri va­ba­uju­mi­ses (20,58) kui 25 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses (23,63) 4. ko­ha. Ras­mus Peen­sa­lu ja Ch­ris-Oli­ver Link, said 2011. aas­tal sün­di­nud pois­te 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses vas­ta­valt 13. ja 15. ko­ha, 2009. aastal sün­di­nud pois­test tu­li Se­bas­tian Id­nurm 12. ko­ha­le.

Lau­päe­val, 25. jaa­nua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud uju­mi­se komp­leks­võist­lu­sel Au­den­te­se Ka­ri­kas 2020 saa­vu­tas Maar­ja Kat­he­ri­ne Link Kuu­sa­lust 2005-2007 aas­tal sün­di­nud nei­du­de va­bau­ju­mi­ses 2. ko­ha. Em­ma So­fia Loo­tus sai se­li­liu­ju­mi­se komp­lek­sar­ves­tu­ses 8. ko­ha.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti 35 no­mi­nen­ti
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sidele üle 75 000 eu­ro