Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on Jo­han­na Sep­mann

899
JOHANNA SEPMANN.

Raa­si­ku val­la­ kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na töö­tab 10. märt­sist Jo­han­na Sep­mann, kes va­li­ti 10 kan­di­daa­di seast. Ta on pä­rit Keh­rast, lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Üli­koo­li geoö­ko­loo­gia ba­ka­lau­reu­seõp­pe. Ma­gist­rik­raa­di oman­das maa­tea­dus­te eria­lal Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis. Ta esi­me­ne töö­koht oli OÜ Ari­ga­to Kes­kus, aas­ta­tel 2012-2014 töö­tas maa-ame­tis geo­loo­giao­sa­kon­na va­nems­pet­sia­lis­ti­na, 2014. aas­tast Keh­ras Ho­ri­zo­ni Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASis kesk­kon­na­kait­se peas­pet­sia­lis­ti­na. „Olen soo­vi­nud te­ha eria­last tööd oma­va­lit­su­ses. Töö­ko­ge­mu­sed maa-ame­tis ja Ees­ti ühes suu­ri­mas toot­mi­set­te­võt­tes on and­nud eria­la­seid tead­mi­si ja prak­ti­li­si ko­ge­mu­si,“ lau­sus ta.

Eelmine artikkelAru­kü­la rah­va­ma­ja sai uue ki­noek­raa­ni ja kõ­la­rid
Järgmine artikkelSõnumitoojas 17. märtsil