Sõnumitoojas 17. märtsil

350
 • Las­teae­da­de tööst ja ko­ha­ta­sust;
 • Raa­si­ku val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust 5 kü­la;
 • Raa­si­ku kool võ­tab ka­su­tu­se­le vor­mi­müt­si;
 • Aru­kü­la rah­va­ma­ja sai uue ki­noek­raa­ni ja kõ­la­rid;
 • Raa­si­ku val­la tant­su­noo­red püüd­le­vad tei­ne­tei­se ja va­ne­ma­te toel kõr­ge­ma­le;
 • Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on Jo­han­na Sep­mann;
 • An­ne Een­pa­lu joo­nis­tus­võist­lus;
 • Endi­ses­se val­la­maj­ja ra­ja­tud Kol­ga selt­si­ma­ja hak­kab val­mis saa­ma;
 • Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung jäi ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sel ära;
 • Pääs­tea­met tun­nus­tab RAUL KASK­LAT ja IND­REK AGA­RIT au­mär­gi­ga;
 • Kol­ga Raa­ma­tuk­lu­bis ERIC STEN­BOC­KI „Ko­gu­tud luu­le­tu­sed“;
 • Kuu­sa­lu val­la oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­rin­gid olid edu­kad;
 • Ees­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja REIN RAA­MA­TU juu­be­li­nä­dal;
 • Ani­ja vald en­di­selt kõr­gei­ma na­ka­tu­mis­näi­du­ga;
 • Ani­ja val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se tä­na­vu 8 spor­dik­lu­bi;
 • IND­REK AGAR Keh­rast osa­les rah­vus­va­he­li­sel hu­ma­ni­taar­mis­sioo­nil Su­daa­nis;
 • Ani­ja mõi­sa koh­vi­ku pe­re­nai­ne esi­tas ko­du­kok­ka­de ret­sep­ti­võist­lu­se­le ühe­pa­ja­toi­du.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 24. märtsil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on Jo­han­na Sep­mann
Järgmine artikkelUkrai­na kä­si­pal­lu­ri pe­re tun­neb end Keh­ras ko­du­selt