Kõrvemaale kavandatakse uut supluskohta

1256

Anija volikogu võttis vastu Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse territooriumil asuva Ojaallika maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Endisesse ojasängi on kavas rajada liivakaldaga tiik. Vallaarhitekt Inga Vainu sõnul tuleb sinna puhkekoht, kus supelda võib omal vastutusel, avalikule supluskohale kehtestatud spetsiifilisi nõudeid pole võimalik täita. Puhkekoht rajatakse tulevaks suveks. Planeeringus on ka hoonestusala kuni 25le matkajale mõeldud puhkemaja rajamiseks. Vastuvõetud detailplaneering on võimalik kehtestada pärast avalikku väljapanekut.