Kuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had

238
Kuusalu vald.

Tä­na­vu an­tak­se Kuu­sa­lu val­la 49 kü­la­le, kus on kü­la­va­ne­mad, kü­la­ra­ha­na kok­ku 6977 eu­rot. Kü­la­ra­ha suu­rus sõl­tub rah­vas­ti­ku­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vust, mil­le­le on lii­de­tud 71 eu­rot. Kõi­ge suu­re­ma sum­ma saab tä­na­vu Valk­la – 452 eu­rot. Kuu­sa­lu kü­la­le an­tak­se 308 eu­rot, Vi­ha­soo kü­la­le 283 eu­rot, Kol­ga­kü­la­le 243 eu­rot, Uu­ri­le 234 eu­rot, Sal­mis­tu­le 209 eu­rot, Mäe­pea­le 195 eu­rot, Sõit­me­le 190 eu­rot, Vii­nis­tu­le 179 eu­rot, Ka­sis­pea­le 177 eu­rot, Kol­ga-Aab­la­le 166 eu­rot, Ka­ha­la kü­la­le 160 eu­rot, Kõn­nu kü­la­le 159 eu­rot, Ka­ber­la­le 152 eu­rot. Kõi­ge väik­se­mad sum­mad saa­vad 5 ela­ni­ku­ga Murk­si – 76 eu­rot, ning 10 ela­ni­ku­ga Ko­su – 80 eu­rot, ka 13 ela­ni­ku­ga Kot­ka – 83 eu­rot ja 16 ela­ni­ku­ga Vir­ve kü­la – 86 eu­rot. Kok­ku on kü­la­del val­lalt saa­dud kü­la­ra­ha koos va­ra­se­ma­te aas­ta­te jää­ki­de­ga 62 179 eu­rot. Kolm kü­la on ko­gu­nud üle 3000 eu­ro: Ha­ra, Valk­la ja Kuu­sa­lu kü­la.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la Jär­si kül­la kii­ru­se­pii­rang
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­me­le ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid