Raa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on JAAN VAR­TER

269

No­vemb­ri al­gu­sest töö­tab Raa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na Jaan Var­ter (pil­dil), kes va­li­ti 13 kan­di­daa­di seast. Ju­rii­di­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga Jaan Var­ter elab Maar­dus, va­rem on töö­ta­nud õp­pe­jõu­na si­se­kait­sea­ka­dee­mias, Häi­re­kes­ku­se Ida kes­ku­se ju­ha­ta­ja ja ju­hi ase­täit­ja­na, Tal­lin­na mu­nit­si­paal­po­lit­seis si­se­kont­rol­li peas­pet­sia­lis­ti­na. 2018. aas­ta ok­toob­rist tä­na­vu au­gus­ti­ni töö­tas ta Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses jä­re­le­val­vea­met­ni­ku-si­se­kont­ro­lö­ri­na. Raa­si­ku val­las on te­ma üle­san­ne te­ha jä­re­le­val­vet ehi­tus- ja kesk­kon­naa­las­te õi­gu­sak­ti­de täit­mi­se üle. Uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on tööl poo­le ko­ha­ga, ta on val­la­va­lit­su­ses ka­hel päe­val nä­da­las, vas­tu­võ­tu­päev on nel­ja­päev.