Raa­si­ku las­teaia ehi­ta­ja on va­li­tud

176
Raa­si­ku las­teaed koos ka­van­da­ta­va juur­dee­hi­tu­se­ga.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se han­ke­le Raa­si­ku las­teaia juur­de­ehi­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks esi­ta­ti täh­ta­jaks 23. maiks kolm pak­ku­must. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks sood­sai­mat hin­da pak­ku­nud ATP Be­toon Osa­ühin­gu ja OÜ Vi­rest­con Ehi­tus ühis­pak­ku­mi­se, mis on koos käi­be­mak­su­ga 396 240 eu­rot. Pä­rast do­ku­men­ti­de kont­rol­li­mist kin­ni­tas val­la­va­lit­sus 6. juu­nil han­ke tu­le­mu­sed. Ehi­tus­fir­ma­ga sõl­mi­tak­se le­ping, kui vaid­lus­ta­mi­saeg on möö­das. Val­la fi­nants­juht Eve­lyn Vel­berk sõ­nas, et tä­na­vu­ses ee­lar­ves on las­teaia in­ves­tee­rin­guks ka­van­da­tud li­gi­kau­du 20 000 eu­rot vä­hem kui on juur­dee­hi­tu­se han­ke­ga sel­gu­nud mak­su­mus. See­tõt­tu kü­sib val­la­va­lit­sus järg­mi­sel nä­da­lal toi­mu­val is­tun­gil vo­li­ko­gu lu­ba ehi­tus­fir­ma­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­seks ning ehi­tus­jä­re­le­val­ve pal­ka­mi­seks. Juur­dee­hi­tus te­hak­se Raa­si­ku las­teaia ühe­kord­se osa et­te. Las­teaed saab laien­du­se­ga juur­de 125ruut­meet­rit pin­da 22ko­ha­li­se uue rüh­ma ava­mi­seks. Li­saks ehi­ta­tak­se las­teaia sis­se­pää­su juu­res olev tua­lett­ruum üm­ber in­va­tua­le­tiks. „Val­la­va­lit­su­se soov on, et saa­me uue rüh­ma ava­da tu­le­va aas­ta jaa­nua­ris,“ sõ­nas Eve­lyn Vel­berk.

Eelmine artikkelLegen­daar­ne an­sam­bel Ves­ki­poi­sid te­gid Lee­sil 70nda­te stii­lis tant­su­peo
Järgmine artikkelMatk üm­ber Ka­ha­la jär­ve