Raasiku külavanemate koosolekul räägiti haldusreformist ning külade rahastamisest

1199

Raasiku valla külavanemad leidsid, et haldusreformi otsused tuleb hoolikalt läbi kaaluda ning Tallinna ja selle lähipiirkonna mõju ja tõmmet eirata ei saa.

Raasiku valla külavanemate augustikuise kohtumise üks põhiteemasid oli haldusreform. Vallavanem Raivo Uukkivi sõnas, et külavanemad-esindajad äärmuslikke ettepanekuid ei teinud, pigem võeti info teadmiseks: „Tegelikult pole sel teemal mingit edasiminekut, saadakse aru, et midagi peab omavalitsemises muutuma, kas kogu lähenemine või rahastamismudel, ning seda haldusreformist oodataksegi.”
Ta lausus, et haldusreformi teema oli 27. augustil koosolekul päevakorras, et panna haldusreformile varakult mõtlema, see välistab näiteks rahvaküsitlusel emotsioonide ajel otsustamise.
Vallavanem selgitas, et õiguslik raamistik peaks riiklikult valmima 2016. aasta juuliks ning selleks ajaks võiks olla ka vallasisesed arutelud sel maal, et otsuste kujundamisel ei toetutaks kogukonna mõne eeskõneleja soovitustele, ise kaasa mõtlemata.
Raivo Uukkivi kinnitas külavanematele, et vallavalitsuse esindajad on alati nõus tulema haldusreformist ülevaadet andma ka külakoosolekutele, külaseltside koos­olekutele ning teistele kohtumistele: „Ükskõik, milliseks kujuneb Raasiku valla kogukonna otsus, tõmme Tallinna suunas on ja jääb valdavaks.”
Kõige rohkem arutelu tekitas vallateede suvine hooldus. Vallavanem tõdes, et kaalumisel on korraldada järgmiseks perioodiks uus hange, sest töövõtja teeb küll lõpuks vajaliku hoolduse, kuid lepingu, hanketingimuste ja seaduse järgi peaks hooldaja nägema ise töö vajadust ning kohe reageerima.
Talihoolduse arutluse käigus tekkis külaesindajatel küsimus, kas erateede talihoolduse lepingud tuleb uuesti teha ka neil, kes selle eelmisel aastal juba esitasid. Vallavanem selgitas, et on mõistlik vaadata üle eelmise aasta avalduste esitajate nimekiri, see üle kontrollida ning esitada koondtabel külavanematele, et saaks määrata talihoolde hanke korraldamisel töömahud.
Vallavanem tutvustas teehoiukava, valla arengukava ajakohastamist ning eelarvestrateegiat, mis on praegu volikogu menetluses. Nendesse ootab ta külade esindajatelt sisendit: „Eriti oluline on ette näha külade tegevusi, millele soovitakse taotleda projektiraha ning need valla arengukavas ära märkida.”
Segadust on tekitanud ka külade toetusrahade kasutamise aruandlus – vallavanema sõnul on aruanded väga erineva kvaliteediga: „Aruandlust tuleb muuta läbipaistvamaks, see tähendab, et aruandeid, mis käsitlevad vallalt saadud vahendite kasutamist, tuleb teha sisukamaks ning alati esitada kõik kuludokumendid. Praegu on nii, et vahel need unustatakse või tuuakse dokumendid, mille juures pole küllaldast selgitust.”
Ümarlauas räägiti ka seakatkust, Raivo Uukkivi andis ülevaate Harjumaa taudikoosolekul räägitust ning pani külavanematele südamele, et nad paluksid oma külades sigu pidavatel inimestel informeerida loomakasvatusest veterinaar- ja tervishoiuametit.
Raasiku vallas külavanemate ümarlauas osalesid Rätla, Kalesi, Igavere, Kulli, Pikavere-Mallavere, Peningi, Kurgla ja Tõhelgi küla ning Raasiku aleviku esindajad.

Eelmine artikkelKiire internetiühendus, aga vähestele
Järgmine artikkelPeatreener INDREK LILLSOO: „Eesti käsipallimeister 2016 on HC Kehra.“