JAAN MA­NITS­KI­LE aas­ta va­ba­taht­li­ke me­repääst­ja­te toe­ta­ja au­ni­me­tus

21

Si­se­mi­nis­tee­rium aval­das eel­mi­sel nä­da­lal pres­si­tea­te, et si­se­mi­nis­ter Lau­ri Lää­ne­mets tun­nus­tab si­se­tur­va­li­su­se va­ba­taht­lik­ke ning tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­vaid ini­me­si, et­te­võt­teid, asu­tu­si, ühin­guid. Tun­nus­tu­sed an­tak­se üle su­vel toi­mu­va­tel tä­nu­kü­las­tus­tel. Aas­ta va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te toe­ta­ja au­ni­me­tu­se­ga tun­nus­ta­tak­se Jaan Ma­nits­kit Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si toe­ta­mi­se eest. MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts ni­me­ta­ti eel­mi­sel aas­tal Ees­ti pa­ri­maks va­ba­taht­li­kuks me­re­pääs­teü­hin­guks. Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ar­go Aug: „Sai­me tiit­li suu­res­ti tä­nu sel­le­le, et me selt­sil on vä­he ol­me­mu­re­sid, ole­me saa­nud kes­ken­du­da põ­hi­te­ge­vus­te­le ja või­me­ku­se aren­da­mi­se­le. Saa­me pääs­te­paa­te na­vi­gat­sioo­ni­hoo­a­jal hoi­da Jaan Ma­nits­ki­le kuu­lu­vas Vii­nis­tu sa­da­mas, samas on va­rus­tu­se ja tal­vel paa­ti­de hoiu­ruu­mid. Ole­me saa­nud koos­o­le­ku­teks ja koo­li­tus­teks ka­su­ta­da ho­tel­li ja res­to­ra­ni ta­ris­tut. Jaan Ma­nits­ki po­le mi­da­gi vas­tu oo­da­nud, tal­gu­kor­ras ole­me mõn­da as­ja ai­da­nud te­ha. Te­ma, ka Vii­nis­tu ho­tel­li ja kon­ve­rent­si­kes­ku­se kol­lek­tiiv on Ees­ti­le ees­ku­ju – ku­na on või­ma­lus, toe­ta­tak­se va­ba­taht­lik­ku te­ge­vust ja en­tu­sias­mi.“

Eelmine artikkelAru­kü­la D2-va­nu­sek­las­si poi­sid on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­rid
Järgmine artikkelRaa­si­ku kool aas­ta kool 2024 tei­ne