Raa­si­kul ja Kuusalus esimesed valimisliidud re­gist­ree­ri­tud

1265

16. au­gus­til al­gas va­li­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne 15. ok­toob­ril toi­mu­va­teks ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­teks. Es­mas­päe­va­se sei­su­ga ei ol­nud Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­tud üh­te­gi va­li­mis­lii­tu. Kuu­sa­lu val­las oli es­mas­päe­vaks re­gist­ree­ri­tud va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, mil­le moo­dus­ta­jad on Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu ja Mar­ti Hääl. Lii­dul on in­ter­ne­tis oma ko­du­leht ja Fa­ce­boo­ki leht. Raa­si­ku val­las oli es­mas­päe­vaks re­gist­ree­ri­tud va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, mil­le moo­dus­ta­sid Ants Ki­vi­mäe, Rein Va­he­nurm ja Avo Möls. Va­li­mis­lii­dul on le­he­külg Fa­ce­boo­kis. Valimisliite saab esitada registreerimiseks 31. augustini. Erakonnad peavad kandidaatide registreerimiseks esitama samaks kuupäevaks valimiskomisjonile kirjaliku teatise.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las jät­kab jäät­me­veo­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed
Järgmine artikkelKolu­ve­re tee remondis