Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võ­tab töö­le pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­ti

607
AARE ETS.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si pla­nee­rin­gus­pet­sia­listi ame­ti­ko­ha­le. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets sel­gi­tas, et juu­nist täh­ta­ja­li­se töö­le­pin­gu­ga töö­le võe­tud He­li­na Maal­ti tei­ne kol­me­kuu­li­ne le­pin­gu­pe­riood lõ­peb det­semb­ris ning He­li­na Maalt ei soo­vi se­da enam pi­ken­da­da. Ku­na val­laar­hi­tek­ti töö­koor­mus on suur, tahab val­la­va­lit­sus luua uuest aas­tast pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha. Pla­nee­rin­gu­spet­sia­lis­ti pea­mi­ne üle­san­ne on de­tailp­la­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se kor­ral­da­mi­ne ala­tes al­ga­ta­mi­sest ku­ni keh­tes­ta­mi­se­ni. Kan­di­dee­ri­da saab ku­ni 2. det­semb­ri­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus lei­tud lõh­keai­ne­ko­gus oli pom­mi­rüh­ma vii­ma­se aja suu­ri­maid
Järgmine artikkelAnne­ta­mi­ne on äge!