Keh­ra jäät­me­jaa­ma ava­mi­sest

273
Kehra jäätmejaam.

Erio­lu­kor­ra al­gu­ses su­le­tud Keh­ra jäät­me­jaam ava­tak­se, kui töö­ta­jad suu­de­tak­se va­rus­ta­da isi­ku­kait­se­va­hen­di­te­ga. OÜ Vel­ko AV juht Erik Jü­riöö üt­les, et po­le kin­del, mil­lal see õn­nes­tub: „Kui saa­me lä­hi­päe­vil, tee­me jäät­me­jaa­ma lah­ti. Kuid see hak­kab ku­ni erio­lu­kor­ra lõ­pu­ni ava­tud ole­ma ai­nult ühel päe­val nä­da­las, nel­ja­päe­vi­ti kell 12-19. Ter­ri­too­riu­mi­le lu­ba­tak­se üks au­to kor­ra­ga, maks­ta saab vaid kaar­di­ga. “

Eelmine artikkelKeh­ra lin­na­väl­ja­ku han­ge nur­jus
Järgmine artikkelPolit­sei­pat­rul­lid Ida-Har­jus