Pro­jek­ti­kon­kurss Raa­si­ku val­la noor­te­le

106
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te toe­ta­mi­seks pro­jek­ti­kon­kur­si, mil­le esi­me­sest voo­rust toe­tu­se saa­mi­seks oo­da­tak­se pro­jek­te 1. ap­ril­li­ni, tei­se voo­ru täh­taeg on 1. au­gust. Kok­ku on tä­na­vu 12-19aas­tas­te noor­te al­ga­ta­tud pro­jek­ti­de­le ja­ga­da 2000 eu­rot, kum­mas­ki voo­rus 1000 eu­rot. Noor­te­ju­hid plaa­ni­sid sel koo­li­va­hea­jal te­ha noor­te­ga idee­la­bo­ri pro­jek­ti­de koos­ta­mi­seks, kuid ko­roo­nao­hu tõt­tu jääb see ära. Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­taja Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et noor­te ideed sel­le tõt­tu kind­las­ti rea­li­see­ri­ma­ta ei jää, noor­soo­töö­ta­jad saa­vad noo­ri ju­hen­da­da ka muul ajal: „Prae­gu on üri­tu­si vä­ga kee­ru­li­ne pla­nee­ri­da, eel­mi­sel aas­tal jäi osa as­ju ära, aga osa ka­van­da­tust vii­sid noo­red el­lu. Ilm­selt on kind­la pea­le mi­nek, kui üri­tu­si ka­van­da­da su­ve­pe­rioo­di­le.“

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK ko­ha­neb His­paa­nias pro­fis­port­la­se elu­ga
Järgmine artikkelCovid-19 oht on suur