MAIU PLUMER ja LINDA WRÓBEL said preemia

1300

Raasiku vallavalitsus otsustas   maksta   Pikavere   lasteaia-algkooli direktorile Maiu Plumerile 200 eurot, sest tal tuli täita maaküttesüsteemi rajamise ajal täiendavaid tööülesandeid. Sama suure toetusega premeeris vallavalitsus ka Raasiku lasteaia Oravake direktorit Linda Wróbelit, kellel oli rohkem tööüleandeid lasteaia juurdeehituse ajal.