PPA esin­da­jad tä­na­sid kuns­ti­näi­tu­sel osa­le­nud Aru­kü­la lap­si

45
ANNE EENPALU

Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti esin­da­jad kü­las­ta­sid 28. no­vemb­ril Aru­kü­la põ­hi­koo­li, et an­da üle tä­nu­kir­jad ja mee­ned joo­nis­tus­võist­lu­se „Ees­ti Pii­ri­val­ve 100“ osa­võt­ja­te­le. Igal tä­nu­kir­jal on kõi­gi 35 lap­se ni­med, kes An­ne Een­pa­lu ja Tõ­nu Tal­ve ju­hen­da­mi­sel te­gid pii­ri­val­ve­tee­ma­li­si kuns­ti­töid. No­vemb­ris eks­po­nee­ri­ti pil­te kuue­le suu­re­le alu­se­le väl­jap­rin­di­tu­na rii­gi­ko­gu koh­vi­kus, prae­gu on need Aru­kü­la koo­lis. „Järg­mi­ne näi­tus tu­leb po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti pea­ma­jas. Seal on pal­ju ruu­mi, meie las­te töö­dest te­hak­se suu­red koo­piad ja pai­gu­ta­tak­se sein­te­le eral­di,“ üt­les An­ne Een­pa­lu. Ta li­sas, et hak­kab las­te raa­mi­tud joo­nis­tus­te koo­piaid edas­pi­di kin­ki­ma, esi­me­se kin­kis rii­gi­ko­gu­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las jät­ka­vad se­ni­sed lu­me­lük­ka­jad
Järgmine artikkelKüü­nal­de­sä­ras Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki kü­las­tas üle 400 ini­me­se