Peningi külal arengukava

752

Peningi külakoosolekul võeti vastu arengukava aastateks 2011-2015. Külavanem Guido Trees: „Vana arengukava aastateks 2008-2010, oli 2007. aastal loodud Peningi Külaseltsi esimene suurem ettevõtmine. 2010 suvel alustatud ning nüüd kinnitamiseni jõudnud uus arengukava põhjustas tuliseid vaidlusi, kuid lõpuks kinnitati vaid ühe vastuhäälega.“ Uus arengukava keskendub tema sõnul mõisa ümbrusele ja külaplatsile, samuti väiksele, 140 ruutmeetrisele reformimata riigimaale mõisa ja põllumajandusühistu vahel: „Tühjale platsile mõtlesime paigaldada rularambi, sest küla umbes 180 elanikust paljud on noored. Küla keskel spordisaali juures on ebamugav koht tee ületamiseks – sinna võiks tulla vöötrada. Eelmise külavanema ajal on algatatud maanteeametiga läbirääkimised bussiootepaviljoni liigutamiseks 50 meetrit edasi.“ Peningi küla valulisemaid teemasid on tema sõnul ebakvaliteetne vesi: „Raud- ja malmtorud on üle viiekümne aasta vanad, uued kiiremini töötavad hüdrofoorid ajavad neist sodi üles. Veefirma Raven  on  sel­lest teadlik ja taotlenud toetusrahasid ELi fondidest.“

Eelmine artikkelKaupluses löödi müüjat
Järgmine artikkelVALDO PRAUST ja KADRI VIIRA said aukodaniku tunnistused